Bilanţ la Penitenciarul Bacău

Pe 24 ianuarie, în Penitenciarul Bacău a avut loc şedinţa de bilanţ referitoare la activitatea unităţii din anul 2011.

Alături de conducerea penitenciarului şi cadrele unităţii, la eveniment a participat judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

Aprecierile din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor asupra activităţii unităţii în anul anterior au fost transmise prin prezenţa la eveniment a comisarului şef de penitenciare Gheorghe IFTINCA, director al Direcţiei Management Resurse Umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Activitatea Penitenciarului Bacău în anul 2011 s-a desfăşurat în scopul îndeplinirii obiectivelor strategice şi specifice stabilite, precum şi a utilizării eficiente a resurselor financiare, materiale şi umane existente, în vederea asigurării şi respectării drepturilor  persoanelor private de libertate aflate în custodia unităţii şi satisfacerea nevoilor socio-educaţionale ale acestora.

La începutul anului 2011 Penitenciarului Bacău deţinea un număr de 689 persoane private de libertate, ajungându-se ca la finele anului în custodia noastră  să se  afle un număr de  761 persoane private de libertate, din care 41 minori şi 339 tineri şi 183 femei, 119 majori arestaţi preventiv şi 35 majori regim deschis .

Comisia de liberarea condiţionată a analizat un număr de 390 ppl, din care 259 au fost propuşi pentru liberare şi 104 respinşi, iar 27 ppl au fost propuse de comisia de liberare condiţionată şi respinse de către Judecătoria Bacău.

Prin intermediul sectorului de acordare a vizitelor, s-au acordat persoanelor private de libertate un număr de 6123 de vizite, din care 3174 “cu dispozitiv de separare” şi 2949 de vizite “fără dispozitiv de separare, în urma cererilor aprobate s-au acordat un număr de 66 vizite intime. De asemenea s-au primit un număr de 14,876 de scrisori şi s-au efectuat cumpărături de la chioşcul din incinta unităţii în valoare de 1,298.348,36  RON.

Lunar s-au efectuat  percheziţii generale la fiecare cameră de deţinere şi locurile unde persoanele private de libertate au acces;cu ocazia percheziţiilor efectuate s-au descoperit la sectorul PVC cu ocazia acordării dreptului la pachete şi vizite şi în urma percheziţiilor efectuate la camerele de deţinere un număr de 127 telefoane mobile, disimulate în alimente, articole vestimentare, bagaje şi diferite locuri în scădere faţă de anul 2010 când au fost confiscate un număr de 412 de telefoane mobile .

Drepturile  la corespondenţă şi petiţionare au fost respectate cu rigurozitate, asigurându-se materialele necesare exercitării acestor drepturi  tuturor persoanelor private de libertate care nu au dispus de sume băneşti. Precizăm că expedierea corespondenţei se realizează în mod direct de către persoana privată de libertate, aceasta având acces liber la cutiile poştale instalate  pe fiecare secţie de deţinere, de unde sunt ridicate de către lucrătorii oficiilor poştale .

În prevenirea incidentelor negative, un rol central revine personalului de educaţie şi asistenţă psihosocială, implicat direct în cunoaşterea stării de spirit a persoanelor private de libertate şi consilierea acestora, corespunzător domeniului de specialitate.

Formarea continuă, învăţarea pe tot parcursul vieţii, comunicarea umană, toleranţa şi accesibilitatea la cunoaştere, la valorile culturale au definit şi în anul 2011 disponibilitatea noastră la satisfacerea nevoilor socio-educaţionale ale persoanelor private de libertate. Astfel, s-au desfăşurat programe de tipul: adaptare la viaţa instituţionalizată, diminuarea agresivităţii, dezvoltarea personală, educaţie pentru viaţa de familie, educaţie civică, educaţie pentru sănătate,alfabetizare, educaţie moral – religioasă şi de suport, pregătire pentru liberare, ocupaţionale,etc, cât şi programe noi precum “Universul cunoaşterii”, “Reducerea riscului de recidivă”(derulat în colaborare cu Serviciul de Probaţiune).

În perioada analizată, a crescut numărul de persoane implicate în competiţii sportive, activităţi ocupaţionale, de hobby,  concursuri tematice, manifestări artistice.

Au fost asigurate condiţiile ca fiecare persoană privată de libertate să participe la activităţile moral – religioase în funcţie de propria opţiune.

S-au organizat, în colaborare cu ISJ Bacău,  cursuri şcolare pentru nivelul primar şi gimnazial, atât pentru anul şcolar 2010 / 2011 cât şi pentru anul şcolar 2011 / 2012, asigurându-se buna funcţionare a actvităţilor şcolare precum şi baza materială necesară.

De asemenea, s-a derulat un curs de legumicultori în colaborare cu AJOFM Bacău. Au fost iniţiate activităţi de informare şi mediere a muncii în colaborare cu Agenţia Naţională Antidrog.

S-au desfăşurat activităţi în comunitate în scopul dezvoltării comportamentelor prosociale ale persoanelor private de libertate (voluntariat, activităţi de ecologizare, artistice, etc.) dar şi în interiorul locului de deţinere cu sprijinul comunităţii.

A fost promovată misiunea socială a penitenciarului, a proiectelor comune „penitenciar – comunitate” prin  acţiuni ce au vizat incluziunea socială a persoanelor private de libertate;s-au încheiat noi protocoale de colaborare şi s-au menţinut cele funcţionale. S-a urmărit atragerea de voluntari,  viitori specialişti în domeniul educaţiei şi asistenţei psihosociale.

Asistenţa medicală pentru persoane private de libertate s-a acordat în condiţii normale, cu eforturi şi preocuparea continuă a cadrelor medicale de  creştere a calităţii actului medical;acestea au vizat triajul epidemiologic al tuturor persoanelor private de libertate intrate în penitenciar (664 nou depuşi, 2008 transferaţi,1894 plecaţi în tranzit, 802 sosiţi din tranzit), ceea ce a dus la depistarea cazurilor noi de îmbolnăvire: lues (21 cazuri), tuberculoză (3 cazuri la persoanele nou depuse), hepatite virale cu virus B şi C (20 de cazuri), precum şi a altor afecţiuni infecto-contagioase şi boli cronice;

S-a acordat un număr  de 21676 consultaţii medicină generală, s-au efectuat 4198 tratamente injectabile şi de mică chirurgie şi s-au efectuat un număr de 20851 tratamente strict supravegheat,psihotrop, antidiabetic, s-au acordat 1820 consultaţii şi tratamente  stomatologice.

Activitatea sectorului economico-administrativ s-a desfăşurat în conformitate cu legile şi normativele în vigoare şi a avut drept obiective majore asigurarea drepturilor legale a persoanelor private de libertate, încadrarea în consumurile normate, optimizarea climatului de muncă pentru întregul personal, gestionarea eficientă a patrimoniului, acordarea drepturilor salariale ale funcţionarilor publici cu statut special şi a personalului contractual, asigurarea mijloacelor logistice funcţionării penitenciarului. În cursul anului 2011, pentru desfăşurarea activităţii, unitatea a utilizat fonduri în valoare de 17.615.611 lei din subvenţii şi 408.056 lei din venituri proprii. În anul 2011 s-au efectuat cheltuieli pentru desfaşurarea activităţii în valoare de 19.853.709 lei şi plăţi în valoare de 18.023.667 lei.

În anul 2012, vor continua demersurile pentru asigurarea unui mediu custodial sănătos, respectarea drepturilor fundamentale ale individului, dar şi diversificarea activităţilor educaţionale, psihosociale, de instruire şcolară şi formare profesională care să faciliteze incluziunea socio-profesională a persoanelor private de libertate.
(comunicat de presă)

Olimpia Filip

Olimpia Filip - jurnalist Bacău. A lucrat la Adevărul, Evenimentul Zilei, Tineretul Liber.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.