Cardul de sănătate devine obligatoriu din luna februarie. Informații utile

cnas asigurareCardul național de sănătate devine obligatoriu din februarie 2015 și va dovedi ca titularul este asigurat. Fara card, pacientul nu va mai fi tratat si nu va mai primi retete compensate și gratuite decat in caz de urgenta. In cipul cardului, fiecare cetatean își va putea trece optional, la medicul de familie, RH-ul, grupa de sânge, eventuale alergii, bolile cronice și opțiunea de a fi donator de organe. Cardul de sanatate  va asigura accesul la servicii medicale pe teritoriul României. Pentru servicii medicale devenite necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unei țări din spaţiul UE/SEE/Elveţia, asiguratul poate solicita  la Casa de Asigurări eliberarea unui card european de sănătate (CEASS).

Ce conţine cardul?

Pe card  şi în cip-ul cardului sunt imprimate următoarele informaţii:

  • Numele şi prenumele asiguratului
  • Cod unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate
    Numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de  sănătate (CID)
  • Data naşterii
  • Termenul de valabilitate al cardului ( 5 ani)

Doar la cererea asiguratului, medicul de familie poate inscripţiona pe cardul de sănătate date medicale.

Cine intra in posesia cardului national de sanatate?

Persoanele asigurate cu varsta de peste 18 ani vor primi cardul naţional de sănătate. Copiii cu varsta de pana la 18 ani  beneficiază de servicii medicale gratuite conform legii.

Cum intri in posesia cardului national de sanatate?

În data de 19 septembrie 2014 a început procesul de distribuire a cardului naţional de sănătate, care se realizează după  graficul  stabilit în contractul-cadru şi contractele subsecvente încheiate de CNAS şi casele de asigurări cu CN Poşta Romana. Poşta Romana are la dispozitie 20 de zile din momentul preluării pentru a distribui cardurile de sănătate asiguraţilor.

Cardul va fi distribuit personal de catre factorul poştal în baza unui act de identitate si a semnăturii de primire. Poştaşul va face cel putin două vizite la domiciuliul asiguratului şi, in cazul in care acesta nu va fi gasit acasă, îi va lăsa un aviz poştal pe care va fi menţionată  perioada în care asiguratul poate să ridice cardul de la oficiul poştal.

Dacă  în cele   20 de zile cardurile care nu au putut fi distribuite, CN Poşta Romana are la dispozitie 10 zile lucrătoare pentru a preda cardurile caselor de sănătate în evidenţa cărora se află asiguraţii. Asiguratul care nu a primit cardul prin intermediul serviciilor poştale trebuie să ia în calcul termenul in care cardul său de sănătate ajunge la casa de asigurări. După ce procesul de distribuire va fi încheiat, va urma o perioadă de testare a cardului de sănătate, în care cele doua sisteme vor merge in paralel. Cardul naţional de sănătate va deveni obligatoriu prin lege după ce toţi asiguraţii vor intra in posesia lui şi toate eventualele probleme care pot apărea în perioada de testare vor fi rezolvate.

Cum activezi cardul de sanatate?

Activarea cardului de sanatate se va face la orice furnizor de servicii medicale  ( cabinet de medicina primara, spital, ambulatoriu, laborator)  la care asiguratul va apela prima data după primirea cardului. Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic pentru activarea cardului. Operaţiunea de activare durează maxim 30 de secunde şi constă  în  înlocuirea  pin-ului de transport al cardului (000) cu un pin din patru cifre ales de asigurat , pe care acesta nu trebuie să il divulge. Pin-ul rămane în proprietatea asiguratului, la fel ca şi cel de la cardul bancar.

Cum utilizezi cardul de sanatate?

Odată  activat, cardul de sănătate va fi prezentat ori de cate ori asiguratul apelează  la furnizorii aflaţi în contract cu casa de asigurări de sănătate pentru servicii medicale sau farmaceutice. Furnizorul va introduce cardul in cititor, iar asiguratul va tasta pin-ul. Instant, aplicaţia cardului va afişa un mesaj în care va informa furnizorul  dacă posesorul cardului este sau nu asigurat. Utilizarea cardului reprezintă dovada că asiguratul a fost prezent la furnizorul de servicii medicale. În acest fel se validează serviciul de care a beneficiat, în vederea decontării din fondul de asigurări sociale de sănătate. Pentru serviciile medicale de urgentă nu este necesară utilizarea cardului de sănătate. Aceste servicii fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acordă atat persoanelor asigurate cat şi celor neasigurate.

Distributia cardurilor nationale de asigurari de sanatate

Conform acordului-cadru încheiat între CNAS şi CN Poşta Română şi a contractelor subsecvente cu casele de asigurări de sănătate pentru distribuirea cardului naţional de sănătate, procesul de predare-primire a cardului naţional de sănătate a început. CN Poşta Română va efectua servicii de preluare, sortare, transport şi distribuire a trimiterilor poştale conţinând cardurile naţionale de asigurări sociale de sănătate. Conform graficului de predare-primire, vor fi preluate în reţeaua poştală câte 6-700 de mii de carduri pe zi, în 5 tranşe pentru fiecare judeţ. În termen de 20 de zile lucrătoare de la recepţionarea cardurilor de sănătate, CN Poşta Română se obligă să distribuie cardul de sănătate către asiguraţi.

Începând cu data de 19 septembrie, operatorii poştali vor începe distribuirea cardului către asiguraţii cu vârsta peste 18 ani. Primele carduri vor fi primite de bucureşteni. În data de 22 septembrie va începe distribuirea cardului concomitent în mai multe judeţe din ţară. Procesul de distribuire va continua în luna octombrie pentru cei aproximativ 12,5 milioane de asiguraţi pentru care au fost tipărite cardurile. Cardul de sănătate va fi înmânat titularului în baza unui act de identitate şi a semnăturii de primire. În situaţia în care, după minim două prezentări la domiciliul asiguratului, dovedite pe baza avizului de transmitere, cardul nu a putut fi predat asiguratului, acesta va fi predat casei de asigurări teritoriale în evidenţa căreia se află asiguratul. Avizul pe care operatorul poştal îl lasă la domiciliul asiguratului în cazul în care nu va fi găsit, va conţine numărul de telefon al factorului poştal, astfel încât asiguratul să îl poată contacta pentru a stabili intervalul orar în care factorul poştal poate reveni în zilele următoare pentru a–i preda cardul de sănătate.

Dacă în intervalul celor 20 de zile cardul nu a putut fi predat, asiguratul poate să îşi ridice personal cardul de sănătate de la casa de asigurări în a cărei evidenţă se află, după un termen de 10 zile lucrătoare, pe care CN Poşta Română îl are la dispoziţie pentru a preda cardul casei de asigurări. Tipărirea şi distribuirea cardului naţional vor continua în următorii patru ani pentru persoanele care vor împlini vârsta de 18 ani şi/sau vor dobândi calitatea de asigurat.

După distribuirea cardului naţional, va urma o perioadă în care vor rula în paralel cele două sisteme, pentru ca atât asiguraţii cât şi furnizorii de servicii medicale să se acomodeze cu această soluţie informatică şi pentru a depista şi a remedia eventualele probleme depistate în funcţionarea acestei soluţii informatice. Cardul de sănătate primit acasă de asigurat este inactiv. Intrat în posesia cardului de sănătate, asiguratul îl va prezenta pentru activare la prima vizită la un furnizor de servicii medicale. Mai exact, pin-ul de transport al cardului naţional (000) va fi schimbat cu un pin personalizat format dintr-o combinaţie de patru cifre. Pin-ul personalizat va fi introdus şi confirmat personal de către pacient. Personalizarea pin-ului este obligatorie, altfel cardul rămâne în stare inactivă şi nu poate confirma servicii medicale în sistem. Acest pin va fi introdus de către asigurat ori de câte ori va beneficia de un serviciu medical pentru validarea şi, mai apoi, decontarea acestuia din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Introducerea altor date suplimentare pe cardul de sănătate este opţională şi se realizează doar la medicul de familie. Această etapă nu este obligatoriu să se realizeze concomitent cu activarea cardului.  Cardul naţional va face dovada calităţii de asigurat şi va confirma prezenţa asiguratului la furnizorul de servicii medicale. Prin implementarea acestui sistem informatic, banii din sistemul asigurărilor de sănătate vor fi cheltuiţi mai eficient şi mai transparent. Unul dintre principalele obiective ale CNAS este ca, începând de anul viitor, toate serviciile medicale să fie validate şi decontate doar prin intermediul cardului naţional.

Înainte!

ziarul inainte editie de bacau. stiri, anchete, reportaje din Bacau

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *