CCD Bacău a lansat programul „Managementul Organizaţiei Şcolare”

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău organizează în această perioadă programul de formare continuă „Managementul organizaţiei şcolare”. Acesta a debutat la Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău, fiind destinat personalului didactic din învățământul preuniversitar, avizat de Ministerul Educaţiei și coordonat de Teodora Craus, formator al CCD Bacău și director – adjunct al liceului mai sus amintit.

Programul este fundamentat pe opţiunile strategice ale politicii educaţionale din România, în contextul sistemului educaţional european, stabilit prin „Declaraţia de la Copenhaga”.

Menirea lui derivă din prevederile Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, care stabileşte scopul şi obiectivele generale ale educaţiei, coroborate cu prevederile Legii 87/2006, privind Asigurarea Calităţii în Educaţie.

Obiectivele cursului vizează activizarea şi dezvoltarea competenţelor, dobândite prin formarea iniţială, precum şi formarea de noi competenţe, în acord cu obiectivul strategic al Consiliului European de la Barcelona din 2002, care stipulează „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale şi de formare profesională din Uniunea Europeană”.

Cele 40 de ore cuprinse în curriculum sunt repartizate în mod judicios, astfel încât, temele fundamentale sunt acoperite complet.

Acestea sunt: apariţia managementului educaţional, management şi schimbare, organizaţia şcolară, cultura organizaţională, managementul resurselor umane, managementul economico-financiar şi al resurselor materiale, managementul calităţii totale, sistemul românesc de management şi asigurarea calităţii în educaţie, asigurarea calităţii la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar, procesul de evaluare instituţională, învăţarea experienţială în managementul calităţii educaţiei – practică şi tutoriat, decizia şi rezolvarea problemelor, managementul timpului, legislaţie şcolară și managementul de proiect.

”Relansarea acestui program constituie o prioritate pentru noi. El este de maxim interes pentru colegi, solicitările fiind pe măsură. De aceea, intenționăm să îl organizăm și în alte centre de formare din județul nostru. În acest context, dar urmărind permanent şi ridicarea calităţii managementului în învăţământul preuniversitar, vom încerca să pregătim directori pentru aceste timpuri. Să nu uităm că acest program este obligatoriu, pentru cei care doresc să ocupe o funcţie de conducere în sistem” , a declarat prof. Gabriel Stan, directorul CCD Bacău.

Înainte!

ziarul inainte editie de bacau. stiri, anchete, reportaje din Bacau

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *